1/9
ANKARA,
Mövenpick Otel

AÇILIŞ TOPLANTISI

05 / 10 / 2017

“Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) Sektöründe Gelişmiş Analitik Temelin Oluşturulmasına Yönelik Teknik Destek” başlıklı IPA projesinin açılış toplantısı 5 ekim 2017 tarihinde Ankara Mövenpick Otel de yapılmıştır.

Toplantıya Orman ve Su İşleri Bakanlığı adına Müsteşar Yardımcısı Sn. Hüseyin Dinçer, Çölleşme ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürü Sn. Mustafa Gözükara, Orman Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ahmet İpek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına Tarım Reformu Genel Müdürü Sn. Burak Keser, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına Çevre Yönetimi Genel Müdür Yrd. Sn. Sabahattin Dökmeci AB Delegasyonundan Sn. Tibor Sztarickai, Merkezi Finans ve İhale Birimi yetkilileri, üniversitelerimizden öğretim üyelerinin yanı sıra bakanlıklardan birçok daire başkanı ve bürokrat ve başta Genel Müdür Gianluca Vedova olmak üzere projeyi yürütecek olan AESA konsorsiyumu üyeleri katılmışlardır.

Açılış konuşmaları ile başlayan toplantıda iklim değişikliğinin, arazi kullanma sektörünün ve projenin önemi vurgulanmıştır. Konuşmacılar,  iklim değişikliği ile mücadele kapsamında önemli hedeflerden birinin sera gazı salımlarını ve tutumlarını dengelemek olduğunu ifade etmişler bu bağlamda sera gazı envanterinde karbon tutumunun hesaplandığı tek sektör olan AKAKDO’nun öneminin altını çizmişlerdir.

Açılış konuşmalarındaki diğer bazı önemli hususlar şu şekilde özetlenebilir. Tarım ve ormancılık iklim değişikliğini etkileyen ve ondan etkilenen önemli iki sektördür. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında iklim değişikliğine uyum ve azaltımla ilgili birçok proje yürütülmektedir. Bu kapsamda arazi parçalanmasını engellemek için miras kanunu, arazi toplulaştırılması, organik tarım, iyi tarım uygulamaları ve modern sulama desteklemeleri hayata geçirilmiştir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı da başta ağaçlandırmalar ve sürdürülebilir orman idaresi olmak üzere birçok projeye destek vermekte ve yürütmektedir. Türkiye'de ormanlar 1990 yılında 28 milyon ton CO2 tutmaktayken şimdi bu rakam 54 milyon tona ulaşmıştır. Bu başarı sürdürülebilir ormancılık faaliyetlerinin bir sonucudur. Karbon salımına neden olan yangın ve orman zararlıları ile mücadelede de önemli yol katedilmiştir.

 

AKAKDO sektöründe sera gazı raporlaması Orman Genel Müdürlüğü ile Tarım Reformu Genel Müdürlüklerinin koordineli çalışması ile yürütülmektedir. Projenin bu anlamda her iki bakanlığa da kapasite geliştirme yönünde önemli katkıları olacağı ifade edilmiştir.  

Açılış konuşmalarında ayrıca iklim değişikliğinin küresel bir sorun olduğu ve bu konuda her ülkenin çaba göstermesi gerektiği, Türkiye’nin de bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu ancak aynı çabanın diğer taraf ülkelerden de beklendiği vurgulanmıştır. Bir başka deyişle tüm ülkelerin ve sektörlerin dahil olacağı tedbirler alınmalı ve çözümler üretilmelidir.

Önemi vurgulanan diğer bir konu da kentleşme olmuştur. Günümüzde dünya nüfusun yarısı kentlerde yaşamaktadır. Önümüzdeki 40 yıl içerisinde de kentsel nüfusun 2.8 milyar kişi arması beklenmektedir. Bunun sonucunda örneğin 2030 yılında yerleşim alanlarının %250 oranında yani 1 milyon kilometrekare artması gerekecektir. İklim değişikliği ile mücadelede doğru bir kentleşme yaklaşımı temel ve kritik bir çözüm yaklaşımı olarak görülmelidir. Zira yerleşim alanlarının toplam küresel karbondioksit salımının %80’inden sorumlu olduğu hesaplanmaktadır.

AKAKDO sektöründe öne çıkan bir diğer arazi kullanımı da sulak alanlardır. Sulak alanlarda birikmiş olan karbon miktarı gezegendeki tüm karbonun beşte birinin oluşturmaktadır. Bu, atmosferdeki toplam karbona eşit bir değerdir. Dolayısıyla başta turbalıklar olmak üzere sulak alanların korunması iklim değişikliği ile mücadalede kritik öneme sahiptir.

Açılış toplantısında ayrıca proje Takım Lideri Prof. Dr. Yusuf Serengil iş planı ve metotları hakkında detaylı bir sunum yapmış ve proje hakkındaki soruları yanıtlamıştır. Projenin bakanlık birimlerince benimsenmesinin önemini vurgulamış ve sürekli gelişen ve değişen sera gazı envanter çalışmalarının proje sonrasında da devamlılığının sağlanması gerektiğinin altını çizmiştir.

İletişim

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Murat İş Merkezi No:5/6 Çankaya/Ankara

Telefon: +90 312-219 68 04

E-mail: t.oz@aesagroup.eu

  • Gri Facebook Simge
  • Gri Heyecan Simge
  • Gri LinkedIn Simge
CFCU_Logo_TR.png
logo (1).png

Bu websitesi Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Websitesinin içeriğinden yalnız AESA firması sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.